Stalden

Foto fra “Stalden” – klik på foto for at se en større udgave.

I Stalden kan du møde mange af de nævnte varegrupper som findes i Lailas Loppemarked.

Hovedvægten i denne afdeling er dog lagt på møbler, men du kan også “møde” masser af glas, gamle plader og   . . . . . . .

Lugten fra tidligere tiders anvendelse er ( heldigvis ) for længst
forsvundet. Rummet har en fortid som grisestald – den gammeldags type hvor landmanden selv foretog affodringen og derved kendte alle grisene.

Det eneste levn fra fordums tider er de “svinsk lave priser” som vi tilbyder vore varer til.